hits

oktober 2014

Pålegg av tiltak i barnevernet

Barne- likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne følger opp Raundalenutvalgets NOU 2012: nr 5: «Bedre beskyttelse av barns utvikling». Hun sender nå ut til høring forslag til ny bestemmel...

http://verdidebatt.no Vestkantpøbler

Debatten startet da pappa og professor Torkel Brekke skrev en kronikk i VG der han tok et oppgjør med foreldre som lukket øynene for ungdommens festkultur på Oslos vestkant. Brekke hadde opplevd de...

Sjekking av barnets aktivitet på internett

Det pågår en debatt om hvorvidt foreldre kan sjekke barnas aktivitet på internett. Det hele startet med professor Torkel Berges kronikk i VG der han kritiserer foreldre på Oslo vestkant for ikke å ...

De flinke pikene

Uttrykket stammer fra Solveig Melkeraaens film «Flink pike» der hun har filmet sin egen innleggelse ved Lovisenberg sykehus hvor hun fikk elektrosjokk. Filmen beskriver kravene og forventningene ti...