hits

april 2016

Delt omsorg

Onsdag 20 april går psykiater Dag Furuholmen til kraftig angrep på Barneombudet og «hennes støttespillere») under overskriften «Løgner om delt omsorg» fordi de har gått mot Regjeringens forslag om ...