hits

mars 2017

Delt bosted er ikke til barns beste - bestandig

Den 7 mars i år vedtok Stortinget å sette delt bosted som første eksempel på bostedsløsninger for barna etter samlivsbrudd i lovteksten i barneloven, dessverre. I § 36 første ledd står det: «Foreld...

Kostnader og breddefotball hos barn

Det er 92.000 fattige barn i Norge og antallet er økende. En familie er definert som fattig når husholdningsinntekten er under 60% av medianinntekten i Norge. Medianinntekt innebærer at det er like...