hits

Sjekking av barnets aktivitet på internett

kommentarer

Det pågår en debatt om hvorvidt foreldre kan sjekke barnas aktivitet på internett. Det hele startet med professor Torkel Berges kronikk i VG der han kritiserer foreldre på Oslo vestkant for ikke å vite, eller ikke å ville vite om ungdommenes ville fester og innrømmet at han har sjekket barnas aktivitet på nettet for å finne ut om de gjorde noe skadelig. Jeg har gått ut i media, bl.a. i VG og i dagens Vårt Land og støttet Brekke. Andre, bl a. Alexia Bohwim og direktøren for Datatilsynet Bjørn Erik Thon er uenig og mener det er brudd på personvernet. Sistemann ut er en jurist som mener at det er straffbart å gå inn på barnas hjemmesider uten samtykke.

Det er åpenbart at samtykke i utgangspunktet er nødvendig får å gå inn på en privat hjemmeside, også for foreldre. I tillegg bør foreldre sette seg ned å snakke med barna sine regelmessig om nettbruk og farene ved dette. Som en del av disse samtalene bør det bli en omforent enighet om at foreldrene skal ha innsyn i hva barna gjør på nettet, enten ved at barna informerer om det eller ved at foreldrene gis samtykke til innsyn. Forskning viser at mangel på monitorering av barn, altså at foreldrene vet hva barnet gjør, hvem det er sammen med, hvor det befinner seg og når det kommer hjem, er en risikofaktor for utvikling av atferdsproblemer, rus og kriminalitet

Noen ganger kan det være en berettiget mistanke om at barnet gjør noe ulovlig eller farlig på nettet. Etter mitt syn er dette en nødsituasjon og i den grad et innsyn uten samtykke i barnets nettaktivitet kan rammes av straffeloven vil man her kunne påberope seg nødrettsbetraktninger. Hele poenget er at foreldrene skal kunne beskytte barna sine mot skade.